vrijdag 30 augustus 2013

De Verdubbeldame presenteert: verdubbeldaad 105 en 106

Bij thuiskomst uit België lagen er enkele mooie verdubbelverzoeken op de Verdubbeldame te wachten. De meeste benodigen nog wat afstemming met de indieners ervan. De verdubbeldaden die de Verdubbeldame vandaag bekend maakt lagen al wat langer op stapel. De Verdubbeldame heeft genoten van de uitgebreide emailwisselingen in het voortraject ervan. De bevlogenheid en het enthousiasme van Heleen en Hilly, beide als vrijwilliger actief bij een ideële stichting, spatten van hun lange emails af. 

 
Verdubbeldaad 105: Help stichting Dorcas een dagje met kleding sorteren (Heleen)
Heleen noemt zichzelf 'recyclegestoord'. Haar hobby zet ze onder meer om in vrijwilligerswerk: "Wat ik je graag zou zien doen/verdubbelen: Ik ga elke veertien dagen kleding sorteren bij de stichting Dorcas. We zoeken altijd nog nieuw sorteerders." Dorcas is een christelijke hulporganisatie die zich inzet voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. De stichting heeft circa 170 inzameldepots in Nederland waar kleding en andere hulpgoederen worden ingezameld. Vele vrijwilligers, waaronder Heleen, houden zich belangeloos bezig met het sorteren en nakijken van de goederen, die naar hulpgebieden worden verzonden of in Nederland worden verkocht. De Verdubbeldame woont niet in de buurt van een sorteercentrum, en sprak af om eenmalig te komen helpen. Op vrijdag 6 september mag ze een dagje met regiocoördinator Janet mee naar het grote centrale magazijn in Andijk. Naast rondneuzen en nieuwsgierige vragen stellen is het natuurlijk de bedoeling dat ze de handen uit de mouwen gaat steken! De Verdubbeldame zal die dag ook vragen op welke manier potentiële geïnteresseerden Heleens inzet zouden kunnen verdubbelen. 

Verdubbeldaad 106: Like de facebookpagina van Stichting Maher-India (Hilly)
Hilly zet zich met hart en ziel in voor kinderen in India. Zij is bestuurslid van Stichting Maher-India die kansarme kinderen uit sloppenwijken door zorg en onderwijs betere toekomstkansen wil bieden. Jarenlang werden de projecten uitgevoerd vanuit een (van oorsprong Friese) werkgroep die onder de adoptieorganisatie Wereldkinderen viel, maar in het voorjaar moesten deze en andere projectgroepen zelfstandig verder. De stichting, die nu veelal draait op sponsors die al op leeftijd zijn, wil graag een nieuwe en jongere doelgroep aanspreken. Daarbij hoort natuurlijk een website en een facebookgroep. Hilly hoop dat de Verdubbeldame haar wil helpen om het aantal likes op facebook te vergroten "zodat onze Stichting meer bekendheid krijgt en we nieuwe donateurs kunnen vinden, waardoor we kinderen in India kunnen blijven steunen." De projecten die worden gesteund liggen onder meer op het gebied van voorlichting over hygiëne en rechten, watertappunten, medische zorg, kinderopvang, sponsoren van schoolkinderen, schoolmaaltijden, empowerment van vrouwengroepen, en het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen: "enz. enz.. als ik eenmaal begin te vertellen houd ik niet meer op." De Verdubbeldame die de leefomstandigheden in een Indiase slum wel eens van dichtbij heeft gezien steunt het werk van de stichting van harte. Ze heeft direct de pagina geliked. Wie volgt haar en helpt de stichting om het aantal likes op te stuwen van 53 naar ... ?

Zelf ook in actie komen? 
Laat hieronder weten welke van deze acties jij wilt verdubbelen, zodat de impact nog groter wordt (klik op 'comments and reactions' als je geen reactieformulier ziet). Ook de meeste van de 104 vorige acties zijn nog steeds te verdubbelen. Kijk hier voor een overzicht.
Heb je zelf een mooi idee voor een kleine wereldverbeterende actie, en zoek je medestanders? De Verdubbeldame hoort het graag! Dien je verdubbelverzoek dan hier in. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...