vrijdag 5 juli 2013

De Verdubbeldame presenteert: verdubbeldaad 90 en 91

De Verdubbeldame had een razend drukke week, en kwam er helemaal niet toe om verslag te doen van verrichte verdubbeldaden. Die houden jullie tegoed, bijvoorbeeld van verdubbeldaad 84: 'Bedank gedurende een week elke dag iemand oprecht en duidelijk', ingediend door Pixie.

Deze vrijdag maakt de Verdubbeldame twee nieuwe wereldverbeterende acties bekend. De acties verrichten de indieners ervan zelf, maar zij vroegen de Verdubbeldame hun inzet te verdubbelen door precies dezelfde actie óók uit te voeren. Andere lezers kunnen zich ook als 'verdubbelaar' aanmelden. Een klein initiatief kan zo een grote impact krijgen. En bovendien zijn acties soms makkelijker uit te voeren als je weet dat je er niet alleen voor staat. Aan welke verdubbeldaad wil jij ook deelnemen?


Verdubbeldaad 90: Teken het burgerinitiatief tegen kindermarketing van ongezonde producten (Firma Fluitekruid)
Door de opmars van kindermarketing eten en drinken Nederlandse kinderen steeds ongezonder en worden meer kinderen te zwaar, constateert consumentenorganisatie Foodwatch. 85 procent van het onderzochte kinderaanbod is te zoet, te zout of te vet. Voedselfabrikanten richten zich in hun marketing rechtstreeks tot kinderen, en promoten hun snacks, snoep en frisdrank via de kinderopvang, school, tv, sociale media, spelletjes en zelfs tijdens sportevenementen. Foodwatch vindt dat de overheid kinderen en ouders in bescherming moet nemen tegen foute kindermarketing, en startte daarom een burgerinitiatief voor de eerste wet die de kindermarketing van ongezonde producten verbiedt en een gezond aanbod stimuleert. Firma Fluitekruid schreef: "Misschien ben je net als ik een beetje petitie-moe, maar dit is wel een hele belangrijke. Bij voldoende handtekeningen wordt dit in de Tweede Kamer behandeld." Er zijn 40.000 handtekeningen en de teller staat nu op 17.620. De Verdubbeldame tekende een poos geleden al, dus kan deze actie nu niet verdubbelen. Wie doet ook mee?   

Verdubbeldaad 91: Draag bij aan het klimaatproces tegen de Nederlandse staat (Jurjen)
Urgenda daagt minister-president Rutte voor de rechter. De duurzaamheidsorganisatie vindt dat de Nederlandse staat vaart moet maken met het klimaatbeleid. Nederland tekende het Klimaatverdrag en beloofde daarmee om in 2020 25 tot 40% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Die belofte gaat bij lange na niet gehaald worden. Nederland bungelt onderaan alle ranglijsten voor duurzame energie en per hoofd van de bevolking hebben we een uitstoot die behoort tot de hoogste in de geïndustrialiseerde landen. Urgenda vraagt de rechter om de feiten op een rij te zetten en te verklaren dat meer actie nodig is van de overheid om gevaarlijke klimaatverandering te helpen voorkomen en onvermijdelijke veranderingen op te vangen. Volgens Jurjen "snijden we onszelf in onze toekomstige vingers" als we nu niet alles op alles stellen om klimaatverandering tegen te gaan. Toen hij van het proces en de bijbehorende campagne 'Wij willen actie' hoorde, doneerde hij spontaan 100 euro. De Verdubbeldame en eventuele andere verdubbelaars hoeven van Jurjen gelukkig niet in hun buidel te tasten, maar kunnen ook op een andere manier een waardevolle bijdrage leveren aan de campagne. Bijvoorbeeld door openlijk steun te betuigen door een bericht achter te laten, net als meerdere bekende Nederlanders deden. Of door de eigen levensstijl te verduurzamen door drie acties uit te kiezen op de website IkSpringOver. Tenslotte is er een grote vraag naar mensen die enigszins juridisch of milieutechnisch onderlegd zijn en online willen meedenken met het juridische team. 

Zelf ook in actie komen? 
Laat hieronder weten welke van deze acties jij wilt verdubbelen, zodat de impact nog groter wordt (klik op 'comments and reactions' als je geen reactieformulier ziet). Ook de meeste van de 89 vorige acties zijn nog steeds te verdubbelen. Kijk hier voor een overzicht. Heb je zelf een mooi idee voor een kleine wereldverbeterende actie, en zoek je medestanders? De Verdubbeldame hoort het graag! Dien je verdubbelverzoek dan hier in. Vind je het lastig een actie te verzinnen? Laat je inspireren door deze lijst!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...